WEBDESIGN: MARIA OLSSON KNUTAS

 

      Hem    Om Mig    Behandlingar    Kontakt    Priser    Gästbok

 

 

             För att kunna bota sjukdomen

             måste vi söka efter dess orsak  

 

 

 

Begreppet Zero Point Energy eller ”nollpunktsenergi” myntades av Albert Einstein 1913.

När du går ned i partikelnivå på någon materia eller organism kommer du till slut att nå Zero Point-fältet. Det är ett fält som inte längre består av några partiklar och ser ut som ett tomrum. Det är dock fulladdat av energi då det är från detta fält som allting föds ur.

 

Amegas produkter är laddade med Zero Point Energy frekvensen med den unika uppfinningen Amized Fusion Technology™ . Frekvensen som härstammar från alltings början där det inte existerar någon konflikt, bara total harmoni. När frekvensen kommer i kontakt med din kropp påminns dina celler om dess urspungskonstruktion (the original blueprint).

Om någon har en obalans/sjukdom är målet att Zero Point Energy frekvensen skall väcka kroppen och dess cellminne så att cellerna kan sträva efter balans. Cellerna börjar då släppa sitt cellminne från sjukdomen/traumat och återgår till sin ursprungskonstruktion. Det är kroppen själv som gör healingarbetet.

 

Amega är det enda företaget som har lyckats uppfinna en teknik som kan inpränta Zero Point Energy frekvens i produkter genom Amized Fusion Technology™. 25 års forskning ligger bakom denna uppfinning.

 

När jag arbetar med nollpunktsenergin använder jag en stav som har blivit laddat med Zero Point Energy frekvens. Den är fylld med en mineralblandning och laddad i en högteknologisk kammare i 21 dagar.

Jag snurrar staven nära kroppen, på problemområdet samt där du behöver det. Energin går dit den behöver. Jag lägger även spetsen mot huden/kläderna på lokala områden så att energin strålar in koncentrerat en stund.

 

Om obehaget/smärtan ökar efter en behandling är det en s.k. healing-kris, vilket innebär att kroppen är redo att släppa taget/rensa och då kan symptomen bli värre innan de blir bättre/försvinner helt. Alla som kommer i kontakt med denna frekvens får en naturlig toxinrensning. När du dricker mycket vatten efteråt kan du spola ut dessa toxiner och slaggämnen från kroppen. Att dricka mycket vatten är också ett bra sätt att förebygga en eventuell healingkris.

 

HAR DU VARIT I KONTAKT MED ENERGIN FRIGÖRS TOXINER. DRICK MYCKET VATTEN RESTEN AV DAGEN FÖR ATT PASSA PÅ ATT RENSA UT GIFTERNA.

 

 

 

 

Bioenergi

 

Healing

 

Spikmattehealing

 

Öronljus

 

Meditation

 

Amega

CARINA KNUTAS :: MIMERS VÄG 11 :: 14933 ÖSMO :: 0739-335161 :: info@carinashealingrum.se